Ventilar la casa és… fonamental per la salut!

Les construccions agrícoles tradicionals de la Terra Alta, i en general de totes les Terres de l’Ebre, són els masos, els masets i les casetes d’eines. Totes tres estan fetes de pedra en sec o tapio i arrebossades amb morter de calç. El que diferencia a aquestes edificacions són les dimensions i el nombre de construccions annexes de què disposen.

Masos, masets i casetes d’eines

Les construccions agrícoles tradicionals de la Terra Alta, i en general de totes les Terres de l’Ebre, són els masos, els masets i les casetes d’eines. Totes tres estan fetes de pedra en sec o tapio i arrebossades amb morter de calç. El que diferencia a aquestes edificacions són les dimensions i el nombre de construccions annexes de què disposen.